ลิงค์กระทรวงแรงงาน

 
 

     ลิงค์ที่สำคัญ

 

    บริการประชาชน

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

 
 
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล รายปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฏาคม-กันยายน 2557)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม-มีนาคม 2557)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ราบปี 2556 (มกราคม-ธันวาคม 2556)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 4 ปี 2556 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 3 ปี 2556 (กรกฏาคม-กันยายน 2556)
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน-มิถุนายน 2556)